PROGRAMM

10:00–17:00
Muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna ruumid avatud, saab tutvuda töödega, esitada küsimusi (Suur-Kloostri 11, rm 204)

12:00
Kunstipedagoogika eriala tutvustus, külalislektor Anneli Porri ning magistrandid Kalli Kalmet ja Maarja Selli. Osakonnas saab tutvuda varasemate tööde ja erialakirjandusega (Suur-Kloostri 11, rm 303)

13:00
Kunstiteaduse eriala tutvustus, dekaan prof Mart Kalm (Suur-Kloostri 11, rm 204)

TEADUS

Kunsti ainult ei tehta, vaid ka uuritakse ja üritatakse mõista, loodut püütakse kaitsta ja teistele arusaadavaks muuta. Kunsti, arhitektuuri ja disaini ühiskonnaga suhtlemist soodustavad Kunstikultuuri teaduskonna erialad: kunstiteadus, restaureerimine ja muinsuskaitse ning ainult magistriõppes õpetatavad kunstipedagoogika ning kunst ja kultuuriuuringud.

KUNSTITEADUS

Suur-Kloostri 11, 10133 Tallinn, tel 611 7655, kti@artun.ee

Kunstist, disainist ja arhitektuurist kirjutamise oskust, nii kriitiku kui teadlasena pakub kunstiteaduse eriala. See on neile, kellele meeldib kunsti tegemise asemel rohkem mõelda, miks seda tehakse või on tehtud. Bakalaureuseõppes on rõhk kunstiajalool, magistriõppes kunsti uurimise viisidel ja doktoriõppes iseseisval uurimistööl. Lõpetajaid ootavad teadus, muuseumid, meedia, galeriid jne.

KUNSTIPEDAGOOGIKA

Suur-Kloostri 11, 10133 Tallinn, tel 611 7655, opetajakoolitus@artun.ee

Magistritaseme õppekava on mõeldud neile, kes erialase professionaalsuse kõrval orienteeruvad hästi üldises kunsti­ kultuuris ja tunnevad huvi õpetamise vastu ning on suutelised kunstilisi protsesse analüüsima, mõtestama ja nii vaatajale kui kuulajale avama. Õppekava edukas läbimine võimaldab töötada kunstiharidussüsteemi kõige erinevamates vormides ja tasanditel: kunstiringi, ­stuudio juhendajana, põhikooli või gümnaasiumi, huvialakooli või loomekeskuse kunstiõpetajana, muuseumipedagoogina.

MUINSUSKAITSE JA RESTAUREERIMINE

Suur-Kloostri 11, 10133 Tallinn, tel 611 7652, pille.turovski@artun.ee

Restaureerimisosakonna bakalaureuse­ ja magistriõppe eesmärk on muinsuskaitse ja konserveerimise alaste kõrgete teadmiste ja oskustega professionaalsete spetsialistide ettevalmistamine. Baasteadmisi ning magistriõppeks või töö alustamiseks vajalikke oskusi omandatakse kolmes põhisuunas: arhitektuurne konserveerimine, esemeline konserveerimine, muinsuskaitse ja antikvarism. Iga õppesuund toimub nii bakalaureuse­ kui magistriõppe süsteemis.Vaata kaarti TEADUS suuremalt