PROGRAMM

11:00
Sisearhitektuuri ja mööblidisaini osakonna tutvustus, prof T.Raidmets, dots L.Põime (Suur-Kloostri 11)

12:00
Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna tutvustus, prof A. Alver, K. Komissarov, üliõpilased Gert Guriev ja Taavi Lõoke (Pikk 20)

10:00-17:00
Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna erialatööde näitus (Pikk tn 20, III korrus)

Sisearhitektuuri osakonna erialatööde näitus (Suur-Kloostri 11)

ARHITEKTUUR

Arhitektuuriteaduskond annab õpet inimese ja ruumi vahelistest suhetest. Alustame kõige väiksemast mõõtkavast – mööblist, ja lõpetame kõige suurema mõõtkavaga – linnade ja regioonide planeerimisega. Arhitektuuriteaduskonna õppetöö keskseks tuumaks on mahuline arhitektuur, õpe laieneb sisearhitektuuri, linnaehitusse ja urbanistikasse. Arhitektuuriteaduskonnast saadav haridus on mitmekesine, see ühendab endas nii ruumipoeetika kui tehnilised distsipliinid.

ARHITEKTUUR JA LINNAPLANEERIMINE

Pikk 20, 10133 Tallinn, tel 642 0070, arar@artun.ee

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond valmistab viieaastase vaheastmeteta magistritaseme õppekava jooksul ette arhitekte, kes on võimelised praktiseerima kõigis arhitektuuri ja linnaehitusega seotud valdkondades nii Eestis kui ka Euroopa Liidus. EKA arhitektuuri eriala kuulub akadeemialaadse koolituse kategooriasse, mis lisaks erialale pakub laia valikut filosoofia­, inseneri­, kunsti­, sotsiaal­ ning keskkonnaalaseid distsipliine.

MAASTIKUARHITEKTUUR (MA)

Pikk 20, Tallinn 10133, 3. korrus, ruum 307, arhitektuur@artun.ee, tel 642 0070

Maastikuarhitektuuri (varasema nimetusega Linnamaastikud) eriala saab EKA arhitektuuri teaduskonnas õppida alates 2008. aastast. Maastikuarhitektuur on magistriõppekava, mis valmistab ette maastikuarhitekte. Õppekava keskendub linnakeskkon­nale ja selle eesmärk on tõsta maastiku ja hoonetevahelise ruumi tähtsust linnaruumi kavandamisel. Eriala tugevus on oskus siduda laiem ökosüsteem inimeste eluruumiga ja võime luua linna eri elementidest hästitoimiv elukeskkond. Keskendutakse linnamaastiku kujundamisele, kus aluseks on selle komplekssuse mõistmine ning kujundaja ülesandeks arhitektuursete, looduslike ja sotsiaalsete protsesside suunamine. Õppekava läbinu mõistab ja oskab kriitiliselt analüüsida tänapäevaseid linnastuid kui dünaamilisi ruumi­ ja ökosüsteeme, mõistab maastikus toimuvaid protsesse, oskab loovalt siduda teoreetilisi teadmisi praktiliste ülesannetega. Õpe toimub tihedas sümbioosis arhitektuuri ja urbanistika erialadega. Õppekava koosneb eriala praktilistest ja teoreetilistest töödest, interdistsiplinaarsetest ja üldainetest. Õppetöö toimub eesti ja inglise keeles.

SISEARHITEKTUUR JA MÖÖBLIDISAIN

Suur-Kloostri 11a, 10133 Tallinn, tel 644 3949, interior@artun.ee

Sisearhitektuuri kolmeaastane bakalaureuseõpe annab mitmekülgse ettevalmistuse, mis võimaldab spetsiali­ seeruda ruumikujunduse (elamud, haldus­, teenindus­, kaubandus­ vm hooned), tootekujunduse (mööbel, sisustus, valgustus vm) või kommunikatsioonide (näitused, muuseumid, reklaam vm) alale. Laiahaardelise hariduse andmiseks on õppekavasse koondatud võrdselt nii teoreetilisi kui praktilisi erialaaineid. Praktikasse siirdumisel võib järgneda tegevus iseseisva professionaali või kaastöölisena sisearhitektuuri­ või arhi­ tektuuribüroos, tootmis­, teenindus­ ja äriettevõttes jne.

URBANISTIKA

Pikk 20, 10133 Tallinn, tel 642 0070, arar@artun.ee, www.urbanistika.ee, www.polismaster.eu

Eesti Kunstiakadeemia urbanistika magistri­programm on rahvusvaheline ning õpe toimub inglise keeles.

Urban Studies is an umbrella term, referring to academic study of cities and urban regions. That knowledge is generated by several disciplines, eg. sociology, geography, economics, anthropology, history. Consequently, the background of the Masters Degree is trans­disciplinary. In professional terms, the education prepares students to engage in urban regeneration either at policy level or at project management level. It facilitates creative work at the intersection between form giving (architecture, urban design, physical planning) and policy making (economics, social dynamic, politics, state regulation, judicial frame).

Vaata kaarti ARHITEKTUUR suuremalt